Hot Link

ขี้เลื่อยอัดเม็ดราคาขายปลีกและขายส่ง
(Update ล่าสุด เมื่อ 28/09/2565)

* แจ้งงดบริการ "ขายส่ง" (ชั่วคราว) ขออภัยในความไม่สะดวก *

ประเภท น้ำหนัก ราคา ค่าจัดส่ง
ขายปลีก 9 กก. 289 บาท ฟรี
ขายปลีก 99 กก. 2,980 บาท ฟรี


* งดจำหน่ายขายส่งเป็นตันชั่วคราว เนื่องจากมีวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต
** ลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์หลังจากจัดส่งพัสดุภายใน 3 วัน

Hot Link